Odmiana przez przypadki rzeczownika siostra

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):siostrasiostry
Dopełniacz (kogo? czego?):siostrysióstr
Celownik (komu? czemu?):siostrzesiostrom
Biernik (kogo? co?):siostręsiostry
Narzędnik (z kim? z czym?):siostrąsiostrami
Miejscownik (o kim? o czym?):siostrzesiostrach
Wołacz (hej!):siostrosiostry

Odmiana.NET © LocaHost Regulamin Kontakt