Odmiana przez przypadki rzeczownika muzeum

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):muzeummuzea
Dopełniacz (kogo? czego?):muzeummuzeów
Celownik (komu? czemu?):muzeummuzeom
Biernik (kogo? co?):muzeummuzea
Narzędnik (z kim? z czym?):muzeummuzeami
Miejscownik (o kim? o czym?):muzeummuzeach
Wołacz (hej!):muzeummuzea

Odmiana.NET © LocaHost Regulamin Kontakt