Odmiana przez przypadki rzeczownika mucha

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):muchamuchy
Dopełniacz (kogo? czego?):muchymuch
Celownik (komu? czemu?):muszemuchom
Biernik (kogo? co?):muchęmuchy
Narzędnik (z kim? z czym?):muchąmuchami
Miejscownik (o kim? o czym?):muszemuchach
Wołacz (hej!):muchomuchy

Odmiana.NET © LocaHost Regulamin Kontakt