Odmiana przez przypadki rzeczownika knieja

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):kniejaknieje
Dopełniacz (kogo? czego?):knieikniei/kniej
Celownik (komu? czemu?):knieikniejom
Biernik (kogo? co?):kniejęknieje
Narzędnik (z kim? z czym?):kniejąkniejami
Miejscownik (o kim? o czym?):knieikniejach
Wołacz (hej!):kniejoknieje

Odmiana.NET © LocaHost Regulamin Kontakt