Odmiana przez przypadki rzeczownika akademia

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):akademiaakademie
Dopełniacz (kogo? czego?):akademiiakademii
Celownik (komu? czemu?):akademiiakademiom
Biernik (kogo? co?):akademięakademie
Narzędnik (z kim? z czym?):akademiąakademiami
Miejscownik (o kim? o czym?):akademiiakademiach
Wołacz (hej!):akademioakademie

Odmiana.NET © LocaHost Regulamin Kontakt